Chia sẻ IP với các VPS khác. Tiết kiệm chi phí IP mà không bị mất sức mạnh xử lý

SHARES CLOUD VPS

Loại S1

VN - US - DE
VNĐ 100.000 Tháng
 • CPU: 1 core
 • Ram: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 1000 GB

Loại S2

VN - US - DE
VNĐ 160.000 Tháng
 • CPU: 2 core
 • Ram: 4 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 2000 GB

Loại S3

VN - US - DE
VNĐ 249.000 Tháng
 • CPU: 3 core
 • Ram: 5 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 3000 GB

Loại S4

VN - US - DE
VNĐ 369.000 Tháng
 • CPU: 4 core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 4000 GB

Loại S5

VN - US - DE
VNĐ 549.000 Tháng
 • CPU: 6 core
 • Ram: 12 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 6000 GB

Loại S6

VN - US - DE
VNĐ 762.000 Tháng
 • CPU: 8 core
 • Ram: 16 GB
 • Disk SSD: 100 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 8000 GB
Premium VPS đi kèm với IP chuyên dụng và sức mạnh xử lý vượt trội

PREMIUM CLOUD VPS

Loại P1

VN - US - DE
VNĐ 170.200 Tháng
 • CPU: 1 core
 • Ram: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 1000 GB

Loại P2

VN - US - DE
VNĐ 269.000 Tháng
 • CPU: 2 core
 • Ram: 4 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 2000 GB

Loại P3

VN - US - DE
VNĐ 340.000 Tháng
 • CPU: 3 core
 • Ram: 5 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 3000 GB

Loại P4

VN - US - DE
VNĐ 450.000 Tháng
 • CPU: 4 core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 4000 GB

Loại P5

VN - US - DE
VNĐ 705.000 Tháng
 • CPU: 6 core
 • Ram: 12 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 6000 GB

Loại P6

VN - US - DE
VNĐ 855.000 Tháng
 • CPU: 8 core
 • Ram: 16 GB
 • Disk SSD: 100 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 8000 GB

CÁC QUỐC GIA MÁY CHỦ CUNG CẤP

Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp các máy chủ Dedicated server, VPS. Với các cấu hình tuỳ chỉnh theo yêu cầu khác nhau, liên hệ để được tư vấn thuê máy chủ tốt nhất.