SHARES CLOUD VPS

Chia sẻ IP với các VPS khác. Tiết kiệm chi phí IP mà không bị mất sức mạnh xử lý

Loại S1

VN – US – DE

 • CPU: 1 core
 • Ram: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 1000 GB

100.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại S2

VN – US – DE

 • CPU: 2 core
 • Ram: 4 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 2000 GB

160.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại S3

VN – US – DE

 • CPU: 3 core
 • Ram: 5 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 3000 GB

249.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại S4

VN – US – DE

 • CPU: 4 core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 4000 GB

369.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại S5

VN – US – DE

 • CPU: 6 core
 • Ram: 12 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 6000 GB

549.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại S6

VN – US – DE

 • CPU: 8 core
 • Ram: 16 GB
 • Disk SSD: 100 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 8000 GB

762.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

PREMIUM CLOUD VPS

Premium VPS đi kèm với IP chuyên dụng và sức mạnh xử lý vượt trội

Loại P1

VN – US – DE

 • CPU: 1 core
 • Ram: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 1000 GB

170.200vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại P2

VN – US – DE

 • CPU: 2 core
 • Ram: 4 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 2000 GB

269.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại P3

VN – US – DE

 • CPU: 3 core
 • Ram: 5 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 3000 GB

340.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại P4

VN – US – DE

 • CPU: 4 core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 4000 GB

450.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại P5

VN – US – DE

 • CPU: 6 core
 • Ram: 12 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 6000 GB

705.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

Loại P6

VN – US – DE

 • CPU: 8 core
 • Ram: 16 GB
 • Disk SSD: 100 GB
 • Hệ điều hành: Windows & Linux
 • Băng thông: 8000 GB

855.000vnđ/ tháng

LIÊN HỆ

CÁC QUỐC GIA MÁY CHỦ CUNG CẤP

logo việt nam
quốc gia mỹ
quốc gia singapo
anh quốc vps
quốc gia đức
quốc gia pháp vps

Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp các máy chủ Dedicated server, VPS. Với các cấu hình tuỳ chỉnh theo yêu cầu khác nhau, liên hệ để được tư vấn thuê máy chủ tốt nhất.